Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

Музиківська  сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника фінансово-господарського відділу.

Вимоги до конкурсантів: громадянство України; повна вища освіта; вільне володіння державною мовою; навички роботи з ПК на рівні «впевнений користувач».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсах, подають до конкурсної комісії заяву, до якої додаються: особова картка (форма П-2 ДС); автобіографія; фотокартки розміром 4 х 6 – 2шт; копії паспорта і документів про освіту з додатками; заповнюють електронну  декларацію (згідно ЗУ «Про запобігання корупції»).

Документи подаються до 26 березня 2018 року. Дата проведення конкурсу – 28 березня 2018 року.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, перелік питань для складання іспиту та інші питання щодо проведення конкурсу за  телефоном: 56342 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

П’ятнадцятої  сесії сільської ради сьомого скликання

 

від  13 лютого  2018  року                                                                           № 236

 

Про надання дозволу на розробку

 проекту детального планування

 земельної ділянки

 

Розглянувши заяву гр. Князь Надії Володимирівни, враховуючи  рішення  постійної  комісії  з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища,  керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 186  пункту 12 розділу Х Земельного кодексу України, на  підставі  статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Дати дозвіл Князь Надії Володимирівні на розробку  детального плану території щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною  площею 0,25 га  в селі Музиківка по вул. Степовій, 1а

2. Замовником на виконання детального плану території визнати Музиківську сільську раду

3. Музиківській сільській раді звернутись до суб’єкта господарювання, який у своєму складі має архітектора з відповідним кваліфікаційним сертифікатом, для замовлення  детального плану території.

4. Сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян.

 забезпечити оприлюднення цього рішення, розмістивши повідомлення про початок розроблення детального плану території в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради

5. Музиківській сільській раді  Білозерського району, Херсонської області забезпечити:

- Оприлюднення розробленого детального плану і доступ громадськості до нього.

- Організацію проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні згідно з вимогами чинного законодавства.

6. Розроблений детальний план території надати на затвердження сесії сільської ради

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова – Колісніченко В.І.)

 

Сільський голова                                                                  С.Н. Лейбзон


  

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

П’ятнадцятої  сесії сільської ради сьомого скликання

 

від  13 лютого  2018  року                                                                           № 238

 

Про затвердження

 детального плану території

 

Розглянувши заяву Бодрової К.В. про затвердження детального плану території  відносно відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, враховуючи  рішення  постійної  комісії  з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовищакеруючись статтею 16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122 пунктами 12, розділу Х Земельного кодексу України ,на підставі статті 26 пункту 34,42 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської  ради

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території  відносно відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  Бодровій Катерині Василівні – 0,2500 га в с. Музиківка по вул. Лікарняній, №20.

2. Сектору з питань землеустрою, екології та агропромислового розвитку внести відповідні зміни до проекту забудови с. Музиківка Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності Музиківської сільської ради Бодровій Катерині Василівні – 0,2500 га в с. Музиківка по вул. Лікарняній, №20.

4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Погоджений проект землеустрою, після реєстрації земельної ділянок у Державному земельному кадастрі, за наявності витягу з ДЗК, подати на затвердження протягом 1 року з дня прийняття  цього рішення.

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв’язку,благоустрою,будівництва,земельних відносин та охорони земельних відносин (голова комісії  Колісніченко В.І.).

 

Сільський голова                                                        С.Н. Лейбзон

 

Бюро правовоїдопомоги – всеукраїнська мережа точок доступу до безоплатноїправовоїдопомоги, активного поширенняправовоїінформації та доступу до правовихконсультацій на рівнітериторіальних громад.

На теториторіїБілозерського району для громадян працюєБілозерське бюро правової допомоги, яке є структурним підрозділом Херсонського місцевого центру з надання Безоплатної вторинної правової допомоги. За 2017рік роботи до бюро звернулось1820жителівселища Білозерка таБілозерського району за наданнямпервинноїправовоїдопомоги (консультації з правовихпитань, роз’яснення чинного законодавства); 185громадянзвернулось до бюро за вторинною правовою допомогою (для представництваінтересів у суді, перед органами державноївлади, органівмісцевогосамоврядування, призначення адвоката, абоскладанняпроцесуальнихдокументів). 

На всізверненнягромадянпрацівниками бюро булинаданібезоплатніправовіконсультації та роз’ясненочиннезаконодавство. Найбільше люди зверталися з таких правовихпитань: спадкові, сімейні, земельні, соціальне забезпечення,договірні,трудові, житлові, адміністративні та інші.

Також, Білозерське бюро правової допомоги постійнозаймається правопросвітницькою роботою.З метою інформування про роботу бюро, а також спрощення доступу громадян до БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ за 2017рік  роботи працівниками  бюро проведені спільні заходи з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніми школами, громадськими організаціями, а саме правові навчання, семінари, лекції, тренінги, круглі столи, спільні консультації та роз’яснення тощо. 

Повідомляємо! На підставірозпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017року №638-Р  та Наказу Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2017року №3743/7 стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО

Пріоритетною тематикою кампаніївизначено права громадян у сфері доступу до правосуддя, захист прав власності та формуваннявмінняпротистоятипроявамкорупції у вищихнавчальних закладах.

Отримати правову допомогу має право кожен: звернутися за наданням зазначеної допомоги мають право не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

 

Звернутися до Білозерського бюро правової допомоги можна за:


-адресою: 75000, Херсонська область, смт. Білозерка, вул.Свободи , 108 
-телефоном: (05547) 33-2-60; (068) 364-86-28.Для цілодобового доступу громадян до безоплатноїправовоїдопомогидієєдинийтелефонний номер 0-800-213-103.

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo