Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

 

 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

РІШЕННЯ

                      ПРОЕКТ
від 25 жовтня 2018 року                                                           №

Про затвердження Порядку призначення

на посаду та звільнення з посади керівників

комунальних підприємств, установ та

закладів, які є об’єктами комунальної власності

Музиківської об’єднаної територіальної громади

 

З метою визначення механізму забезпечення об’єктивності при призначенні фахових спеціалістів на посади керівників комунальних закладів, підприємств, установ, які є об’єктами комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади та вдосконалення конкурсного відбору та контрактної форми трудового договору, відповідно до ч. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, рекомендації постійної комісії з питань планування , фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку, Музиківська сільська рада вирішила:

  1. Скасувати / відмінити Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності Музиківської територіальної громади ( додаток 1 до рішення сесії сільської ради від 20.10.2017р. № 171 ).
  2. Залишити без змін Додаток 2 до рішення сесії сільської ради від 20.10.2017 року № 171
  3. Затвердити нове Положення про Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які є об’єктами комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади (додається).
  4. Затвердити Положення про порядок призначення керівників закладів культури Музиківської об’єднаної територіальної громади (додається).
  5. Покласти контроль за виконанням Порядку призначення на посаду та звільнення посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які є об’єктами комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади на _________________________________.

 

Сільський голова                                                               С.Н. Лейбзон

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Музиківської сільської

ради від 25.10.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади

керівників комунальних підприємств, установ та закладів,

що є об'єктами комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади Білозерського району району Херсонської області

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади Білозерськогорайону Херсонської області (далі – Музиківська ОТГ) (далі – Порядок), розроблений відповідно до Конституції України, п. 20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 65, п. 7 ст. 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, в наказу МОН Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти № 291 від 28.03.2018р., інших чинних нормативних документів України і визначає основні вимоги щодо процедури призначення на посаду та (або) звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами комунальної власності Музиківської ОТГ (далі – Керівник), оформлення і зберігання документів з цього питання.

Дія цього Порядку поширюється на Керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які входять до складу об’єктів комунальної власності Музиківської ОТГ, крім керівників закладів культури, які не є початковими спеціалізованими навчальними закладами (музичні школи).

Призначення керівників закладів культури, що є об'єктами комунальної власності Музиківської ОТГ здійснюється відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

1.2. Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника на умовах контракту може виходити від сільського голови (далі – Ініціатор).

1.3. Призначення Керівників здійснюється шляхом укладання контрактів з Керівниками комунальних підприємств, установ і закладів.

1.4. Всі документи, пов'язані із призначенням та звільненням Керівників, трудові книжки керівників комунальних підприємств комунальної власності Музиківської ОТГ, зберігаються і ведуться завідувачем сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян Музиківської сільської ради (далі – Сектор).

       Керівники визначають час і порядок використання відпусток (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням із сільським головою,а у разі його відсутності – з особою, яка виконує його повноваження, про що Керівник інформує відповідний галузевий сектор сільської ради(для установ та закладів, які утримуються за рахунок бюджету Музиківської ОТГ). Або на умовах, викладених в колективному договрі ( вразі наявності).

2. Порядок призначення на посаду Керівника

2.1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурентний відбір (далі – конкурс) на зайняття вакантної посади Керівника.

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад Керівників Розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія в кількості 5 осіб у складі голови, членів комісії і секретаря (без права голосу).

Очолює конкурсну комісію сільський голова або за його рішенням секретар сільської ради. До складу конкурсної комісії входять представники виконавчого апарату сільської ради, депутати сільської ради зі складу постійних комісій. Секретар комісії (без права голосу) – представникСектору.

2.2. Рішення про проведення конкурсу приймається головою конкурсної комісії за наявності вакантної посади Керівника.

Для забезпечення стабільної та безперервної роботи комунального підприємства, установи чи закладу за три місяці до закінчення строку дії контракту з діючим Керівником за рішенням голови конкурсної комісії може бути оголошено конкурс на посаду Керівника. У цьому разі проведення конкурсу відбувається за процедурою, передбаченою цим Порядком.

2.3. Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- публікація оголошення про проведення конкурсу в газеті та на офіційному сайті Музиківської сільської ради;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади (відповідно до п. 2.5. цього Порядку);

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом, його трудовим колективом;

- проведення іспиту та відбір кандидатів (відповідно до п. 2.6. цього Порядку);

- проведення співбесіди із кандидатами, які успішно склали іспит (відповідно до п. 2.7. цього Порядку);

- підготовка проекту рішення сільської ради про призначення на посаду Керівника та внесення його на розгляд сесії сільської ради (відповідно до п. 2.8.2. цього Порядку);

- оприлюднення результатів конкурсу;

- проведення повторного конкурсу (відповідно до п. 2.9. цього Порядку).

2.4. Оголошення про конкурс.

2.4.1. Секретар сільської забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу в газеті та на офіційному веб-сайті Музиківської сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги для кожної посади Керівника визначаються в оголошенні про проведення конкурсу відповідно до норм чинного законодавства.

2.4.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- найменування комунального підприємства, установи, закладу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

-   найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками;

- вичерпний перелік та кінцевий термін і місце прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складова та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

2.5. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

2.5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають секретарю Музиківської сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копії документів про освіту (для директорів навчальних закладів - не нижче ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж (для директорів шкіл – стаж педагогічної діяльності не менше 3-х років на момент їх подання);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про відсутність судимості та відсутність заборгованості по сплаті аліментів ;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи можуть подавати проект розвитку (бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на посаду Керівника якого вони претендують, а також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

2.5.2. Секретар сільської ради приймає документи за описом.

Упродовж 5 робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі, конкурсна комісія

- перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам;

- приймає рішення щодо кандидатів, які будуть допущені до участі у конкурсі;

Оприлюднює перелік осіб, які допущені до участі у конкурсі.

2.5.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється письмово протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення конкурсної комісії.

2.5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря сільської ради.

2.6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

2.6.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду Керівника.

2.6.2. Дату, час та місце проведення іспиту визначає конкурсна комісія на своєму першому засіданні, про що повідомляються кандидати.

2.6.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, які допущені до іспиту рішенням конкурсної комісії.

2.6.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

2.6.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань:

- Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції»,

- галузевого законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного комунального підприємства, установи, закладу, основ менеджменту, психології або розв’язання завдань з логічного мислення,

- перевірку професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

2.7. Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті засновника.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Екзаменаційні білети для проведення іспитів кандидатів на посаду Керівника затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаються п’ять питань: по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», галузевого законодавства, питання на знання основ менеджменту та психології або розв’язання завдань з логічного мислення.

Кількість білетів має бути не менше 15.

Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Організаційна підготовка до іспиту

Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані конкурсною комісією.

 

Складання іспиту.

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше половини членів конкурсної комісії.

Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

Іспит складається державною мовою.

Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Для оцінки знань кандидатів використовується дванадцятибальна система для кожного питання в білеті. Максимальна кількість балів за іспит становить 60 балів.

Дванадцять, одинадцять, десять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання галузевого законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного комунального підприємства, установи, закладу, та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання з основ менеджменту або психології, або правильно розв’язали завдання з логічного мислення.

Дев’ять, вісім, сім балів виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями галузевого законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного комунального підприємства, установи, закладу, достатньо володіють знаннями з основ менеджменту, або психології, або правильно розв’язали завдання з логічного мислення.

Шість, п’ять, чотири бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Три, два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма присутніми членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії виставляє оцінку наданої кандидатом відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Підсумкова оцінка за кожну відповідь визначається шляхом додавання оцінок, виставлених кожним присутнім членом конкурсної комісії, та отриманий результат ділиться на кількість присутніх членів конкурсної комісії. Таким чином вираховується середній бал за кожну відповідь, який виставляється в екзаменаційний лист.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря сільської ради.                                                                                    

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей (30 балів та більше), вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів (29,99 балів та менше), вважаються такими, що не склали іспит.

З кандидатами, які не склали іспит, співбесіда не проводиться. Для цих осіб подальший конкурс припиняється.

2.7. Проведення співбесіди із кандидатами, які успішно склали іспит.

2.7.1. З кандидатами, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей (30 балів та більше), конкурсною комісією проводиться співбесіда.

2.7.2. Для оцінки результатів співбесіди використовується шістдесятибальна система. Результати співбесіди оцінюються кожним членом конкурсної комісії від одного до шістдесяти балів. Підсумкова оцінка за співбесіду визначається шляхом додавання оцінок, виставлених кожним присутнім членом конкурсної комісії, та отриманий результат ділиться на кількість присутніх членів конкурсної комісії. Таким чином вираховується середній бал за співбесіду, який заноситься в екзаменаційну відомість. З результатами співбесіди кандидат ознайомлюється під підпис.

2.7.3. Конкурсна комісія за результатами іспиту та співбесіди з кандидатами визначає переможця конкурсу та особу, яка посіла друге та третє місце у конкурсі.

2.7.4. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через три робочі дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

2.7.5. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом п’яти робочих днів після його завершення.

2.7.6. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади Керівника, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо необхідності проведення повторного конкурсу. Про своє рішення конкурсна комісія інформує голову районної ради.

2.7.7. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її склад.

2.7.8. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії обов'язково зазначаються: результати конкурсу з визначенням переможця, особи, яка посіла друге місце, та особи, яка посіла третє місце; пропозиції щодо підготовки проектів рішень сільської ради щодо призначення визначених осіб на посаду Керівника; визначається строк контракту для кожного з визначених осіб.

Про прийняте рішення конкурсна комісія інформує голову сільської ради.

2.8. Підготовка проекту рішення про призначення на посаду Керівника та внесення його на розгляд сесії сільської ради.

2.8.1. Підставою для підготовки проекту рішення про призначення на посаду керівника за результатами конкурсу є рішення конкурсної комісії, яке викладене у протоколі засідання конкурсної комісії, оформленому відповідно до п. 2.7.8 цього Порядку.

2.8.2. Секретар сільської ради готує проект рішення про призначення Керівника та проект контракту з Керівником відповідно до рішення конкурсної комісії.

2.8.4. У разі якщо сільська рада не прийме рішення про призначення Керівника з числа запропонованих конкурсною комісією кандидатур, оголошується повторний конкурс.

2.9. Повторний конкурс.

Повторний конкурс проводиться у разі:

- встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

- якщо у встановлений строк не надано жодної заяви про участь у конкурсі;

- якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття посади.

- у випадку, передбаченому п. 2.8.4 цього Порядку.

 

 

3. Порядок звільнення з посади Керівника, тимчасове виконання обов’язків Керівника

3.1. Звільнення з посади керівника здійснюється з підстав, передбачених ст.36 Кодексу законів про працю України (КЗпП України).

3.2. Для підготовки проекту рішення сільської ради про звільнення з посади керівника за його ініціативою до сільського голови надається заява Керівника.

3.3. Розірвання трудових відносин з Керівником, в період між засіданням сільської ради з підстав, передбачених статтями 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП України, проводиться на підставі розпорядження сільського голови відповідно до чинного законодавства про працю. У разі необхідності, разом з підготовкою розпорядження сільського голови про звільнення керівника Сектором готується розпорядження сільського голови про призначення виконуючого обов'язки керівника до прийняття рішення сільської ради про призначення Керівника на посаду. Розпорядження сільського голови надсилається до підприємства, установи, закладу, з якого звільняється Керівник.

Кандидатура виконуючого обов'язки узгоджується з відповідною постійною комісією Музиківської сільської ради.

Розпорядження сільського голови про звільнення Керівника затверджується на сесії сільської ради.

Розірвання трудових відносин з виконуючим обов’язки Керівника проводиться на підставі розпорядження сільського голови відповідно до чинного законодавства про працю України.

3.5. Після прийняття рішення сільської ради про звільнення керівника пакет документів разом із копією відповідного рішення передається для обліку та зберігання згідно вимог чинного законодавства.

4. Зміст контракту

4.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна, що знаходиться у комунальній власності Музиківської об’єднаної територіальної громади, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.

4.2.  Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

- виконання комунальними закладами, що перебувають у комунальній власності, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

- обов’язкового погодження із сільським головою штатного розпису закладу;

- обов’язкового погодження сільським головою відряджень Керівника комунального підприємства, а також дати та термінів його відпустки.

4.3. Умови оплати праці, розмір надбавок керівникам комунальних підприємств визначаються у контракті.

4.4. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

4.5. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів комунального підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом Керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

4.6. Звіт про виконання умов, внесених до контракту з керівником комунального закладу, розглядається постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності району із залученням спеціалістів виконавчого апарату районної ради .

Висновки постійної комісії районної ради разом із звітом надаються голові районної ради з пропозиціями щодо подальшої роботи Керівник

5. Продовження терміну дії контракту з Керівником.

5.1. За 2 місяця до закінчення строку дії контракту, сільська рада звертається до трудового колективу закладу або установи, щодо можливості продовження терміну дії контракту з керівником.

5.2. Загальними зборами трудового колективу за участю більш ніж половини від кількості працюючих, при прийнятті позитивного рішення щодо продовження терміну дії контракту більшістю голосів від учасників зборів, оформляється протокол який надається до виконавчого апарату сільської ради.

5.3. Сільська рада надає протокол трудового колективу на розгляд постійної комісії. Після погодження протоколу трудового колективу з постійними комісіями та профільною комісією, готується висновок, який надається сільському голові разом з проектом додаткової угоди до контракту про продовження терміну його дії на новий строк.

5.4. Внесення змін та доповнень до контракту в період його дії здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

 

Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          С.Н. Лейбзон

Додаток до ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду

                                                                                                                       та звільнення з посади керівників

                                                                                                                            комунальних підприємств,установ                                   та закладів, що є об'єктами комунальної

власності Музиківської об’єднаної

територіальної громади

 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником комунального підприємства, установи та закладу , що є об’єктом комунальної власності Музиківської об’єднаної територіальної громади

с. Музиківка                                                                                     «___» _______20__року

 

 

Музиківська сільська рада, іменована далі Орган управління майном, в особі сільського голови ___________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та громадянин _________________________ (далі – Керівник) з іншої сторони, в подальшому разом поіменовані «Сторони», уклали цей контракт про наступне: _____________________ призначається на посаду директора комунального підприємства «______________________» (далі – Підприємство) на термін з «___» _______20__року по «___» _______20__року.

.

 

1. Загальні положення

 

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо та через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством,установою, закладом забезпечувати рентабельність госпрозрахункового підприємства, забезпечити раціональне і цільове використання бюджетних коштів,ефективно використову3вати і зберігати закріплене за підприємством , установою, закладом майно, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника

1.2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником та органом управління майном..

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства, установи,закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків визначених статутом (положенням), передбачених актами законодавства України, іншими нормативними документами.

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Органу управління майном або уповноваженому ним органу у межах, встановлених законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом.

 

2. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством,установою, закладом організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством України, Статутом та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективного використання майна і прибутку згідно з додатком д контракту

Керівник підприємства, установи, закладу зобов’язується забезпечити ефективне і раціональне використання бюджетних коштів, використовувати за призначенням та зберігати належним чином закріплене підприємство, установу, закладом майно.

           2.3. Орган управління майном або уповноважений ним орган:

2.3.1. Здійснює контроль за дотриманням Керівником Статуту підприємства,установи, закладу умов цього контракту та приймає відповідні рішення у разі їх порушення.

2.3.2. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за підприємством, установою, закладом комунального майна.

2.3.3. Здійснює фінансовий контроль за виробничо-господарською діяльністю.

2.3.4. Затверджує фінансовий план та план розвитку підприємства, установи, закладу.

2.4. Керівник має право:

2.4.1. Діяти від імені підприємства,установи, закладу представляти його інтереси у відносинах із вітчизняними та іноземними підприємствами й організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, здійснювати добір працівників підприємства, установи, закладу в порядку, визначеному законодавством України.

2.4.2. Укладати контракти, договори, у тому числі трудові.При укладані трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом (положенням) підприємства,установи, закладу, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства,установи, закладу.

2.4.3. Видавати довіреності, відкривати у банківських (фінансових) установах рахунки.

2.4.4. Розпоряджатися коштами підприємства,установи, закладу.

2.4.6. Видавати накази, обов’язкові для всіх працівників підприємства,установи, закладу.

2.4.7. Вживати заходів заохочення і накладати дисциплінарні стягнення на працівників підприємства,установи, закладу відповідно до чинного законодавства України.

 

3. Умови матеріального забезпечення Керівника

 

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу , одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, а Керівникові установи,закладу за рахунок коштів, призначених на ці цілі.

Заробітня плата Керівника складається з :

а)посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;

б) премії в розмірі _______ відсотків від посадового окладу. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельними наслідками з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

в) доплати ____________ у розмірі ____________гривень (відсотків)

г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _ відсотків до посадового окладу.

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується за той звітній період, в якому виявлено порушення.

3.2. Крім того Керівникові з дозволу Органу управління майном можуть виплачуватись :

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення ;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ______ календарних днів. Оплата відпустки здійснюється із розрахунку його середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При наданні відпустки Керівнику також нараховується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

3.3. Інші доплати до посадового окладу та премії виплачуються Керівнику відповідно до чинного законодавства України про оплату праці.

 

 

4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

 

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом..

4.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

5. Внесення змін до контракту та припинення його дії

 

5.1. Внесення змін до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод між Сторонами.

5.2. Дія цього контракту припиняється:

           5.2.1. Після закінчення встановленого терміну дії контракту.

           5.2.2. За угодою Сторін.

           5.2.3. У випадках, передбачених пунктом 5.3 цього контракту.

5.2.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном або уповноваженого ним органу у разі:

           5.3.1. Систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом.

           5.3.2. Одноразового грубого порушення Керівником законодавства України чи обов'язків, передбачених цим контрактом, що призвели до значних негативних наслідків для Підприємства (понесені збитки, виплачені штрафи тощо).

5.3.3. Невиконання Підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також виплати заробітної плати працівникам.

5.3.4. Непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків підприємства,установи, закладу.

           5.3.6. Надходження подання службових осіб органів державного нагляду за охороною праці про систематичні порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

           5.3.7. Неефективного використання та збереження комунального майна і коштів.

            5.3.8. За неоприлюднення та/або недостовірність інформації про діяльність підприємства.

5.4. Керівник за своєю ініціативою може розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню трудових обов’язків, визначених контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від керівника причин йому виплачується вихідна допомога в розмірі трьохмісячної заробітної плати

5.6. За два місяці до закінчення терміну дії Контракт може бути продовжений за згодою Сторін або переукладений на новий термін.Якщо така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладено, контракт вважається припиненим.

 

 

6. Термін дії контракту

 

6.1. Цей контракт діє з «___» _____ 20__ року по «___» ___ 20__ року.

 

7. Місцезнаходження Сторін та інші відомості

 

7.1. Відомості про підприємство, установу, заклад:

Повна назва:                                      «______________________________»

Адреса: __________________________________________________________

Розрахунковий рахунок: ____________________________________________

 

7.2. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва: ____________________________________________

Адреса: __________________________________________________________

 

7.3. Відомості про Керівника:

ПІБ: ______________________________________________________________

Домашня адреса: Україна,____________________________________________

Домашній телефон: _________________________________________________

Службовий телефон: ________________________________________________

Паспортні дані: ____________________________________________________

Дата народження: __________________________________________________

 

7.4. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін та мають однакову юридичну силу.

 

 

Від Орган управління майном                                  Керівник                                           

 

_________________________                               _________________________                                                        

                 (підпис)                                                                       (підпис)

МП                                                                            МП

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo