Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

 

 

 

 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ

 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

Проект РІШЕННЯ


 

Про створення громадську раду при старості СТО 


 

 

З метою забезпечення участі громадян в управління справами громади, налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з населенням, врахування громадської думки при прийнятті рішень, відповідно статті 38 Конституції України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Затвердити громадську раду при старості СТО у складі14 чоловік:

-    Базовка П.О.

-    Бунчук О.В.

-    Деркач В.К.

-    Зіменс О.Д.

-    Казаніна Н.С.

-    Коваль М.В.

-    Ковальчук О.В.

-    Ковальчук О.Я.

-    Лебідь А.І.

-    Підорич Л.А.

-    о. Георгій

-    Довганич Б.О.

-    Цоцко І.М.

-    Трибушна Л.С.

 

 

  1. 1.Ухвалити Положення про громадську раду.(додаток1)

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                    С.Н. Лейбзон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про громадську раду при старості територіального округу

 

  1. 1.Громадськарадає тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, налагодження ефективної взаємодії органу місцевого самоврядування з населенням, врахування громадської думки під час прийняття рішень.
  2. 2.Громадська рада при старості, її кількісний та якісний склад, а також Положення про неї утворюється і затверджується рішенням сільської ради.
  3. 3.У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.
  4. 4.Громадську раду очолює голова ради, обраний на першому засіданні шляхом голосування.
  5. 5.За пропозицією голови громадської ради обирається секретар, який веде протоколи засідань.
  6. 6.Основними завданнями громадської ради є:

 

-        створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами адміністративно-територіальної одиниці;

 

-        сприяння врахуванню сільською радою громадської думки під час формування та реалізації державної політики, яка стосується територіального округу

 

-        подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері

 

-        організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку адміністративно-територіальної одиниці;

 

-         здійснювати громадський контроль за врахуванням старостою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, дотриманням ним нормативно-правових актів.

 

7.       Громадська рада має право:

 

-   залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування відповідного територіального округу;

 

-  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
-  отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування територіального округу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

 

- отримувати від старости  проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 

              8.       Засідання громадської ради проводяться відкрито, по мірі необхідності та є  правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

 

              9.    У засіданнях ради приймає участь староста територіального округу, та за запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo