Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

gerbUA

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
МУЗИКІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 Херсонської області
Друга сесія першого скликання 

    РІШЕННЯ
     від 29 грудня 2016 року №36 

Про сільський бюджет на 2017 рік 

Відповідно до вимог ст.77 п.3 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозицій постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету,управлінням комунальною власністю сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Визначити на 2017 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 18260431 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 17747545 гривень та доходи спеціального фонду  512886 згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 18260431гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 17747545 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету – 512886 гривень, у тому числі бюджету розвитку 30000 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 17747545 гривень та спеціальному фонду 512886 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  500 грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти  у сумі 10260300 грн. у тому числі :

-   освітня субвенція у сумі 4662400 грн.;

-   медична субвенція у сумі 2866200 грн.;

-   базова дотація у сумі 1742700 грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 989000 гривень.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти місцевим бюджетам.

          6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі  333628 грн. згідно додатка №7 до цього рішення.

7.Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

          8. Відповідно до статей  43 та 75  Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Сільському голові в першочерговому порядку забезпечити потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження визначені ст..69 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету надходження визначені ст.69.1                                                           Бюджетного кодексу України.

12. Надати право сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

13. Доручити сільському голові в ході виконання сільського бюджету 2017 року, виходячи із наявних можливостей, вишукати додаткові кошти на видатки по забезпеченню та утриманню бюджетних установ та місцеві програми, які не забезпечені на період прийняття цього рішення бюджетними коштами у повному обсязі.

14. Дозволити сільському голові у процесі виконання сільського бюджету

за обґрунтованим поданням розпорядників коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному  фондах за розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сесії сільської ради, тільки на підставі змін внесених до рішення.

15. Відповідно до статті 64 пункту 35 Бюджетного кодексу України установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальної громади села або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади села, сплачують до загального фонду сільського бюджету  частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 2 відсотка.

          16. Додатки 1,3,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, управлінням комунальною власністю. 

 

Сільський голова                                                                   С.Н.Лейбзон

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo