Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

Білозерське бюро

правової допомоги роз’яснює основні конституційні обов’язки

 

     Обов’язки – складова частина правового статусу особи. Вони пов’язані з правами та свободами людини і громадянина, і цим можна пояснити обставину, що обов’язки закріплені в розділі ІІ Конституції України «Права, свободи й обов’язки людини і громадянин»

         Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Обов'язок повнолітніх дочки, сина піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений в ст. 51 Конституції України. Це є одним з найважливіших обов’язків батьків по відношенню до своїх неповнолітніх дітей. Виконання вказаного обов’язку не залежить від того, чи перебувають батьки у шлюбі чи ні, чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина від них відібрана тимчасово без позбавлення батьківських прав. Піклування за батьками може полягати в особистому догляді, допомозі в побуті, захисті прав й інтересів, матеріальній підтримці тощо. Обов'язок по утриманню батьків покладається лише на повнолітніх дочку, сина. Діти (ст. 6 Сімейного Кодексу України) не зобов'язані надавати батькам утримання і мають право на утримання від батьків навіть у випадку набуття ними повної дієздатності до досягнення повноліття (ст. ст. 34, 35 ЦК України). Кошти на догляд та лікування батьків можуть бути стягнені з дитини тільки у виняткових випадках (ст. 206 СК України). Обов'язок у повнолітніх дочки, сина виникає незалежно від того, чи перебували батьки у шлюбі між собою, і до кожного з батьків, матері й батька, окремо Обов'язок повнолітніх дітей по утриманню своїх батьків виникає на підставі складу юридичних фактів:1) походження дитини від матері, батька (кровне споріднення) або наявність між ними інших юридично значущих зв'язків (усиновлення, факт біопоходження);  2) непрацездатність матері, батька; 3) потреба матері, батька в матеріальній допомозі.

       Обов'язок набуття повної загальної середньої освіти, передбачений в статті 53 Конституції України. Цей обов'язок забезпечується насамперед державою. Кожен неповнолітній зобов'язаний отримати основну загальну освіту. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про освіту» обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів відповідно є:

  • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
  • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
  • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутам

.   Обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, передбачений в статті 65 Конституції України.Захист Вітчизни також регулюється Законом України від 6 грудня 1991 року «Про оборону України». Ним передбачається, що кожний громадянин України, незалежно від національності, расової приналежності, віросповідання, ідеологічних переконань, трудової чи іншої діяльності зобов'язаній захищати Україну від посягань, підтримувати громадський порядок та інше. Державні символи це - прояв суверенітету нашої держави, і тому вони підлягають особливій охороні.

       Обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки передбачений ст. 66 Конституції України.Необхідність забезпечити охорону довкілля є одним з найголовніших завдань як держави, так і кожної людини. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, прийнятий 25 червня 1991 р., також зобов'язує громадян раціонально використовувати природні ресурси, здійснювати заходи щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища. Якщо об'єктам природи заподіяна шкода, то розмір її визначається за спеціальними таксами відносно об'єктів тваринного світу, лісів; за спеціальними методиками визначення збитків, заподіяних рибному господарству, водним ресурсам, а також внаслідок забруднення атмосферного повітря.В інших випадках розмір збитків визначається за фактичними витратами, необхідними для відновлення порушеного стану природних ресурсів. Дбати про збереження культурної спадщини зобов'язує громадян ст. 11 Основ законодавства України про культуру. Вимоги щодо охорони пам'яток історії та куль- тури, які належать громадянам та користування, а також при здійсненні будівельних робіт, веденні розкопок і розвідок пам'яток археології та щодо інших випадків користування даного роду пам'ятками визначаються Законом “Про охорону і використання пам'яток історії та культури”.

       Обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених статтею 67 Конституції України.

       Обов'язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, передбачений ст. 68 Конституції України.  Цей конституційний обов'язок є найважливішою умовою дотримання законності і правопорядку в суспільстві та державі. Він стосується всіх осіб, які знаходяться на території України, як громадян, так і негромадян України. Цей обов'язок передбачає кожного поважати честь і гідність інших людей, не посягати на їхні права і свободи. Дотримання цього обов'язку значною мірою унеможливлює конфлікти між окремими особами або мінімізує їх. При цьому незнання законів не є підставою і не звільняє нікого від юридичної відповідальності при їх невиконанні чи порушенні.     

    За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до:
Звернутися до Білозерського бюро правової допомоги можна за:
-адресою: 75000, Херсонська область, смт. Білозерка, вул.Свободи , 108 
-телефоном: (05547) 33-2-60; (068) 364-86-28.                                                                             Для цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103. 103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

  

 

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo