Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

Соціально-економічні показники розвитку, прогнози та пріоритети розвитку громади

Основним документом, за яким живе Музиківська громада і з яким тісно пов'язані усі головні бюджетні документи, є стратегія розвитку Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2017 -2025 роки.

Стратегія включає в себе 2 стратегічні цілі:

- розвиток економічного потенціалу;

- поліпшення якості життя та публічних послуг.

Перша ціль охоплює 17 завдань, 12 з яких залишаються на стадії реалізації (в тому числі 3, що мають характер щорічних проектів або постійної діяльності –у 2017 році успішно завершені).

У другої стратегічної цілі заплановано набагато більше завдань - 44, 3 з яких у 2017 році були реалізовані в повному обсязі (визначення маршрутів автобусів між селами громади, заміна котла в школі в селі Східне, який працює на альтернативному паливі, створення комісії для вирішення питань охорони навколишнього середовища), і 25 продовжують реалізовуватися.

Бюджетний цикл

            Бюджетний цикл включає весь період (від початку складання бюджету до затвердження звіту про його виконання) та може тривати понад два роки.

Усімешканцігромадипротягом року можутьбрати участь у бюджетному процесі, долучаючись до нього на різнихетапах.

 

Місяці

Етап бюджетного циклу

Механізмизборупропозиційгромадянщодовикористаннябюджетнихкоштів

серпень - жовтень

складання проекту сільського бюджету

через молодіжну раду,

через письмове звернення громадян,

електронною поштою або усно,

на сходках, зборах громади,

через громадську раду при старості в с.Східне.

листопад - грудень

розгляд проекту та прийняттярішення про сільський бюджет

через молодіжну раду,

через письмове звернення громадян,

електронною поштою або усно,

на сходках, зборах громади,

через громадську раду при старості в с.Східне

Лише протягом листопада

січень - грудень

виконання бюджету, включаючивнесеннязмін до рішення про сільський бюджет

через молодіжну раду,

через письмове звернення громадян,

електронною поштою або усно,

на сходках, зборах громади,

через громадську раду при старості в с.Східне

січень - березень

підготовка та розглядзвіту про виконання бюджету і прийняттярішеннящодонього

на сходках, зборах громади

 

Важливі терміни

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Субве́нція(від лат. subvenio «приходжу на допомогу») — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей.

Трансферт — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Дота́ція (від лат. dotatio — дар, пожертва) — це безоплатна і безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.

Поточні видатки – це видатки бюджету на фінансування підприємств, установ, організацій і органів, визначені на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення.

Капітальні видатки (видатки розвитку) –- це видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності громади.

 

 

Звідки в бюджеті гроші

Протягом 2018 року бюджетом Музиківської ОТГ заплановано отримання доходів у сумі 38 716,38 тис. грн., з яких 18 066,33 тис. грн. – це субвенції та дотації від держави, а 20 650,05 тис. грн.– це власні надходження.

Джерела надходжень

План на рік, (грн.)

Податкові надходження  

19 727 400,00

Неподаткові надходження  

922 650,00

Офіційні трансферти  

18 066 331,00

 Всього без урахування трансфертів

20 650 050,00

 Всього

38 716 381,00

 

1. Неподаткові надходження громади

 

Всього: 922,65 тис. грн..

- доходи від власності 5,5 тис. грн..

- адміністративні послуги 177,4 тис. грн..

- власні надходження бюджетних установ 739,75 тис. грн..

 

2. Податкові надходження громади

Всього: 19 727,4 тис. грн..

- податки на доходи 9 601,8 тис. грн..

- внутрішні податки 568,0 тис. грн..

- місцеві податки 9 437,6 тис. грн..

- інші податки (екологічний податок) 120,0 тис. грн..

 

3. Що ми отримуємо з державного бюджету:

Всього: 18 066,33 тис. грн..

- базова дотація 2 346,0 тис. грн..

- дотація на утримання закладів освіти і охорони здоровя 1 150,2 тис. грн.

- освітня субвенція 9 761,8 тис. грн..

- медична субвенція 2 798,3 тис. грн..

- інфраструктурна субвенція 1 751,5 тис. грн..

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 258,53 тис. грн..

 

Видатки з бюджету ОТГ

Всього: 44 140,86 тис. грн..

- державне управління 6 253,18 тис. грн..

- охорона здоровя 2 982,84 тис. грн..

- освіта 21 966,60 тис. грн..

- соцзахист 688,18 тис. грн..

- культура та мистецтво 2 046,51 тис. грн..

- фізична культура та спорт 228,78 тис. грн..

- ЖКГ 4 128,15 тис. грн..

- економічна діяльність 3 934,63 тис. грн..

- інша діяльність 149,45 тис. грн..

- трансферти іншим бюджетам 1 762,54 тис. грн..

 

Табл. «Видатки по деяким окремим сферам»

Назва сфери

Всього, (тис. грн.)

Заробітна плата, (тис. грн.)

Оплата комунальних та інших товарів і послуг, (тис. грн.)

Капітальні видатки, (тис. грн.)

Державне управління

6 253,18

4 956,63

796,56

499,99

Освіта дошкільна

3 555,24

2 379,24

773,25

401,25

Освіта середня

18 411,35

13 822,94

3 907,27

674,27

Діяльність бібліотек

281,70

226,55

50,15

5,0

Діяльність будинків культури

1 754,81

210,71

47,7

1 506,4

Фізична культура і сплорт

228,78

86,73

68,05

74,0

ЖКГ

4 128,15

37,26

1 306,39

2 784,50

 

По решті видатків інформація наведена в таблицях нижче:

Охорона здоров`я

2 982 835,18

Первинна медична допомога населенню, щонадається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 961 593,18

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

6 000,00

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

19 000,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

85 600,00

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

910 642,00

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

688 178,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

300 000,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5 678,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

112 500,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

270 000,00

 

Економічна діяльність

3 934 628,00

Здійснення заходів із землеустрою

33 260,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 932 850,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 185,00

Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

1 967 333,00

Інша діяльність

149 450,00

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

20 000,00

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

9 450,00

Інша діяльність у сферіекології та охорони природних ресурсів

120 000,00

 

Міжбюджетні трансферти

1 762 544,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

1 500 000,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

177 544,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

85 000,00

 

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo