Музиківська сільська рада

Музиківська об'єднана територіальна громада, Херсонська область

Меню

Реєстрація на сайті

 

  

Форма для підготовки проектних пропозицій

Номеріназвазавдання:

НомеріназвазавданнязекономічноїстратегіїрозвиткуМузиківськоїгромади,щостосуєтьсяпроектноїідеї.

Назвапроекту:

Назвапроектуповиннавідображатийогозміст,використовуючинастількималослів,наскількицеможливо.

Ціліпроекту:

Зазначтеоднуабокількацілей,якібудутьдосягнутівнаслідокреалізаціїпроекту.

Територія,наякупроектматимевплив:

Зазначте,вякихнаселенихпунктахчирайонахгромадимаєздійснюватисьпроект.

Орієнтовнакількістьотримувачіввигод

Зазначте,якакількістьнаселення та якісоціальнігрупибудутьотримувачамивигодвідреалізаціїпроекту.

Стислийописпроекту:

Максимальностислийопис (небільше 200 слів) проблемиізмін,якихбудедосягнутовнаслідокреалізаціїпроекту.

Очікуванірезультати:

Виключноключовіочікуванірезультатиповиннібутизазначеніунаступнійформі «завершено»,«створено»,«підготовлено»,«навчено»іт.д.

Очікуванірезультатимаютьчітковестидодосягненнязавдань,наякіспрямованийпроект.

Очікуванірезультатиповиннімістититакожкількісніпоказникирезультативностіреалізаціїпроекту (уразінаявності)

Ключовізаходипроекту:

Зазначтелишеключовігрупизаходівуформі«створення»,«підготовка»,«організація»іт.д. Заходиповиннівестидодосягненнязазначенихочікуванихрезультатів.

Періодздійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовнавартістьпроекту, тис. грн.

201…

201…

20…

Разом

 

 

 

 

Джерелафінансування:

Перерахуйтеджерелафінансуванняпроекту (обласнийбюджет,місцевийбюджет,державнийбюджет,публічно-приватнепартнерство,бізнес,міжнароднатехнічнадопомога тощо).

Ключовіпотенційніучасникиреалізаціїпроекту:

Якіорганізаціїможутьбутизалученііякаїхроль (фінансування,реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-якаіншаважливаінформаціящодоідеїпроекту (якщо є).


 

 

Стратегічні, оперативні цілі та завдання

 

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

Ваші проекти

1.     Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

1.1.Будівництво фермерського (сільського) ринку

1.1.1.

1.1.2.

1.2.Добудова станції технічного обслуговування вантажних автомобілів

1.2.1.

1.2.2.

1.3.Будівництво станції для прийому, сортування, упаковки повторно використаних відходів та майданчика для компостування твердих побутових відходів в с.Музиківка

1.3.1.

1.3.2.

2.     Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва

2.1.Реконструкція системи зрошення на землях сільськогосподарського призначення

2.1.1.

2.1.2.

2.2.Переробка овочів та фруктів (сушіння, в’ялення, замороження та консервування)

2.2.1.

2.2.2.

2.3.Реконструкція сервісно-забійного кооперативу «Маяк»

 

3.      Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

3.1.Введення в експлуатацію біогазового заводу в с.Східне

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2. Будівництво геліоелектростанції потужністю 1,5-2,0МВт

3.2.1.

3.2.2.

3.3.Сприяння у будівництві заводу з виробництва пелет та брикетів

 

 

 

Корисні посилання

02-parliament 0

03-kmu 0

01-president 1

hoda 0

drv baner

hotline-government 0

mil2

openboo